Адвокатско дружество Ковачева, Недков и Костадинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

Идентификация
Личен номер: 2700001090
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Драгоман" №25, ет. 3, офис. 11

Телефон: (052) 607467

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 28.8.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 15.1.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1400118690 Илонка Градева Ковачева
Представляващ: 1000076090 Петър Борисов Недков
Представляващ: 1500114590 Ралица Цанкова Костадинова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400118690 Илонка Градева Ковачева
управител: 1000076090 Петър Борисов Недков
управител: 1500114590 Ралица Цанкова Костадинова

Съдружници
съдружник: 1400118690 Илонка Градева Ковачева
съдружник: 1000076090 Петър Борисов Недков
съдружник: 1500114590 Ралица Цанкова Костадинова


Печат   Имейл