Адвокатско дружество Жикова и Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2200001490
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ап. 1, ет. 1 Телефон: (052) 0888777874

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 27.9.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 26.4.2006 г.

Представляващи
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1400064090 Милена Иванова Жикова

Съдружници
съдружник: 1500051790 Константина Василева Николова
съдружник: 1400064090 Милена Иванова Жикова

Печат   Имейл