Адвокатско дружество БАСАРОВ И ГОНОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00

Идентификация
Личен номер: 2300004590
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр.Варна, ул."Братя Шкорпил" №26а, ет.4, офис 16-17

Телефон: (052) 654671

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 19.7.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 14.7.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1000066090 Митко Емов Басаров
Представляващ: 1100075090 Паскал Детелинов Гонов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1000066090 Митко Емов Басаров
управител: 1100075090 Паскал Детелинов Гонов

Съдружници
съдружник: 1000066090 Митко Емов Басаров
съдружник: 1100075090 Паскал Детелинов Гонов


Печат   Имейл