Адвокатско дружество Атанас Друмев и Мартина Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2700005990
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Панайот Волов" №18, ет. 1, офис. 1 Телефон: (052) 636515
Факс: (052) 636515

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 06.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 23.11.2011 г.

Представляващи
Представляващ: 1200105090 Атанас Друмев Атанасов
Представляващ: 1000061890 Мартина Христова Петрова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1200105090 Атанас Друмев Атанасов
управител: 1000061890 Мартина Христова Петрова

Съдружници
съдружник: 1200105090 Атанас Друмев Атанасов
съдружник: 1000061890 Мартина Христова Петрова

Печат   Имейл