Адвокатско дружество Антонова и Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2900004990
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Бдин" №4 Телефон: (052) 610785

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 08.12.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1000031990 Доротея Христова Атанасова
Представляващ: 1300060590 Мария Стоянова Антонова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1000031990 Доротея Христова Атанасова
управител: 1300060590 Мария Стоянова Антонова

Съдружници
съдружник: 1000031990 Доротея Христова Атанасова
съдружник: 1300060590 Мария Стоянова Антонова

Печат   Имейл