Адвокатско дружество Ангелов и Ко

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600006690
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Петър Енчев" №7 Телефон: (052) 630036
Факс: (052) 630035

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 03.5.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 25.4.2012 г.

Представляващи
Представляващ: 1400120790 Елена Иванова Николова
Представляващ: 1500042490 Иван Николов Ангелов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1400120790 Елена Иванова Николова
управител: 1500042490 Иван Николов Ангелов

Съдружници
съдружник: 1400120790 Елена Иванова Николова
съдружник: 1500042490 Иван Николов Ангелов

Печат   Имейл