fbpx

Адвокатско дружество Бошнаков, Ангелова и Ко

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2900001780
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ул. " Княз Борис Първи" 10, вход Б, ет. 1 Телефон: (056) 840007
Факс: (056) 846284

Статус: В учредяване
Дата на първоначално вписване: 29.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 27.3.2012 г.

Представляващи
Представляващ: 1300025080 Лиляна Ангелова Калева
Представляващ: 1700048880 Юрий Дончев Бошнаков
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1300025080 Лиляна Ангелова Калева
управител: 1700048880 Юрий Дончев Бошнаков

Съдружници
съдружник: 1300025080 Лиляна Ангелова Калева
съдружник: 1700048880 Юрий Дончев Бошнаков