fbpx

Адвокатско дружество Бандрамалиев и Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2100000480
Колегия: Бургас
Адрес: 8000; област: Бургас; община: Бургас; град: гр. Бургас; ул. Оборище 77, ет. 5 Телефон: (088) 8756265

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 05.3.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1900010480 Гергана Петрова Стоянова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1900010480 Гергана Петрова Стоянова

Съдружници
съдружник: 1900010480 Гергана Петрова Стоянова
съдружник: 1000030680 Момчил Иванов Бандрамалиев
съдружник: 1600073740 Павлина Недкова Недкова