Адвокатско дружество Чорбаджийски - Везенков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2200000727
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. " Крали Марко" 1, ет. 2, офис. 4 Телефон: (073) 830442

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 05.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 02.10.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1600006827 Георги Николов Чорбаджийски
Представляващ: 1500013125 Калин Сотиров Везенков
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1600006827 Георги Николов Чорбаджийски
управител: 1500013125 Калин Сотиров Везенков

Съдружници
съдружник: 1600006827 Георги Николов Чорбаджийски
съдружник: 1500013125 Калин Сотиров Везенков

Печат   Имейл