Адвокатско дружество Зотева, Рашев, Пешев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2000000527
Колегия: Благоевград
Адрес: 2700; област: Благоевград; община: Благоевград; град: гр. Благоевград; ул. "Тодор Александров" 43, вх. Б, ет. 3

Телефон: (073) 887639
Факс: (073) 887639

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 10.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 03.4.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1700040727 Ангел Томов Рашев
Представляващ: 1000024227 Парашкева Иванова Зотева
Представляващ: 1500024627 Петър Ванюшов Пешев
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1700040727 Ангел Томов Рашев
управител: 1000024227 Парашкева Иванова Зотева
управител: 1500024627 Петър Ванюшов Пешев

Съдружници
съдружник: 1700040727 Ангел Томов Рашев
съдружник: 1000024227 Парашкева Иванова Зотева
съдружник: 1500024627 Петър Ванюшов Пешев


Печат   Имейл