Адвокатско дружество Дурева и Миленкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600000627
Колегия: Благоевград
Адрес: 2760; област: Благоевград; община: Разлог; град: гр. Разлог; ул. "Тодор Александров" 15 Телефон: (02) 9883341
Факс: (02) 9883341

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 31.7.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 30.7.2009 г.

Представляващи
Представляващ: 1300035327 Елка Георгиева Дурева
Представляващ: 1100018223 Христина Викторова Миленкова
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1300035327 Елка Георгиева Дурева
управител: 1100018223 Христина Викторова Миленкова

Съдружници
съдружник: 1300035327 Елка Георгиева Дурева
съдружник: 1100018223 Христина Викторова Миленкова

Печат   Имейл