Чавдар Николов Държиков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200015997
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. "Добри Войников" 9-13, кантора 23
Телефон: (088) 7963634
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.4.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 13.1.2006 г.

Печат   Имейл