fbpx

Пламен Христов Петков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800011497
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. "Добри Войников" 9-13, кантора 26
Телефон: (054) 802830
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 10.7.1992 г.