Николай Николаев Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600020297
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. Ивайло 29, вх. 2, ет. 1 Телефон: (0877) 700848

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 18.4.2012 г.

Печат   Имейл