Венко Монев Павлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1800015263
Колегия: Хасково
Адрес: 6400; област: Хасково; община: Димитровград; град: Димитровград; ул. "Илинден" 10
Телефон: (0391) 61178
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №318 / 01.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 19.12.2007 г.

Печат   Имейл