Стефан Минков Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600040860
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6000; област: Стара Загора; община: Стара Загора; град: гр. гр. Стара Загора; ул. "Захари Княжески” 16, ет. 5, офис 18
Телефон: (088) 8949679
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №187 / 28.8.2008 г.

Печат   Имейл