Явор Валентинов Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1700484610
Колегия: София
Адрес: 1582; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Дружба - 2, бл. 228, вх. "А", ет. 10, ап. 60

Телефон: (02) 9734682
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 15.12.2009 г. 


Коментарите са премахнати по желание на адвоката.


Печат   Имейл