Юлия Харалампиева Харалампиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100574910
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Стоалична; град: София; ул. "Атанас Дуков" №29. Телефон: (02) 8613700
www: www.wolfftheiss.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 17.9.2013 г.

Печат   Имейл