Цветан Георгиев Гьошарков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200561510
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; район, Лозенец, бул. "Черни връх" №43, ет. 9 Телефон: (0469) 371

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.2.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 12.2.2013 г.

Печат   Имейл