Христо Танчев Танчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400549110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Веслец 49, вх. В, ет. 2, ап. 34 Телефон: (0897) 845390

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.8.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 18.7.2012 г.

Печат   Имейл