Христо Николаев Хинков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600580410
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Изток" , бл. 22, вх. "А" , ет. 1 Телефон: (02) 9713935
Факс: (02) 9711191
www: www.penkov-markov.eu
E-mail: lawyers@penkov_markov.eu

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.2.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.1.2014 г.

Печат   Имейл