Христо Димитров Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700576110
Колегия: София
Адрес: 1712; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Христо Смирненски" №11, ет. 6. Телефон: (02) 8651717

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.

Печат   Имейл