Християна Петева Йочева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600569010
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бузлуджа" №59, ет. 2, ап. 4. Телефон: (02) 8511926

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 02.7.2013 г.

Печат   Имейл