fbpx

Тодор Иванов Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100548510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Младост 3, бл. 349, вх. 1, ап. 21 Телефон: (0887) 954085

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 10.7.2012 г.