Теодора Христова Янкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400553110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Узунджовска" №16, ет. 3 Телефон: (02) 9803287
E-mail: diacon@techno_link.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.11.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №31 / 23.10.2012 г.

Печат   Имейл