Теодора Захариева Паликрушева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000581810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" №100, ет. 3, ап. 8. Телефон: (02) 9879687

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.

Печат   Имейл