Стоя Методиева Асланска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200565310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. гр. София; ул. "Врабча" №8 Телефон: (02) 9327100
Факс: (02) 9327101

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 09.4.2013 г.

Печат   Имейл