Стоян Иванов Сираков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000577510
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ген. Щерю Атанасов" №5. Телефон: (02) 9655101
Факс: (02) 9655111

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 26.11.2013 г.

Печат   Имейл