fbpx

Стефан Славчев Гечев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100577210
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Стрелбище" , ул. "Червена роза" , бл. 32 - А, вх. "А" , ет. 6, ап. 18. Телефон: (088) 8416277

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.