Свилен Симеонов Турмаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300550010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Патриарх Евтимий" №15, ет. 1. Телефон: (088) 5101420

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.9.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 04.9.2012 г.

Печат   Имейл