Свилен Георгиев Личев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200548210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; Търговски дом, кантора 142 Телефон: (0893) 769391

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №26 / 02.10.1992 г.

Печат   Имейл