Румяна Иванова Темелкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600547710
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Горски пътник" №43 - А, ап. 8. Телефон: (02) 8665520

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 10.5.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.06.2012г.

Печат   Имейл