Росица Боянова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900546410
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Александър Стамболийски" №84 - 86, ет. 2, офис. 4. Телефон: (087) 8548874

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 22.5.2012 г.

Печат   Имейл