Роберт Захариев Андонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50
Личен номер: 1000545710
Колегия: София
Адрес: 1336; област: София; община: Студентска; град: София; ж.к. "Люлин - 6" , бул. "Джавахарлал Неру" , Силвър Център, офис. 110. Телефон: (088) 4508418

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.5.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 30.9.2003 г.

Печат   Имейл