Пламен Дочев Байрамов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400548710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 142 Телефон:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.

Печат   Имейл