Петя Костадинова Аспарухова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700579510
Колегия: София
Адрес: 2000; област: София-окръг; община: Самоков; град: гр. Самоков; ул. "Проф. Васил Захариев" №16. Телефон: (089) 9873174

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.2.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.1.2014 г.

Печат   Имейл