Петя Иванова Здравкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300579610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Стефан Караджа" №18 - А, ет. 1, ап. 5. Телефон: (02) 9812568

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.2.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 21.1.2014 г.

Печат   Имейл