Пенко Димов Пенков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700192310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Княз Дондуков" 50
Телефон: (02) 9893228
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 12.5.1993 г.

Печат   Имейл