Пенка Янкова Копринкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000072410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 2, к-ра 237
Телефон: (02) 9863599
Факс: (02) 9863599
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1973 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №6969 / 15.5.1972 г.

Печат   Имейл