Пенка Танчева Футекова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000314010
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Васил Левски" 23, ет. 6
Телефон: (02) 9899766
Факс: (02) 9899766
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №157 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2010 г.

Печат   Имейл