Пенка Стефанова Денчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500198610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Ивайло" № 28, ет. 4, ап. 7
Телефон: (02) 9523730
Факс: (02) 9523730
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №57 / 22.5.2002 г.

Печат   Имейл