Пенка Павлова Савова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000393710
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дружба-1", бл. 84, вх. Е,ет. 3
Телефон: (02) 9735284
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 11.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 11.5.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл