Пенка Маринова Попсавова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300389610
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Южен парк", бл. 90, вх. Б, ет. 3
Телефон: (088) 9824735
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 09.6.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 10.10.2007 г.

Печат   Имейл