Пенка Илиева Врачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100176310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 4, к-ра 406
Телефон: (0878) 706884
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 22.6.1994 г.

Печат   Имейл