Пенка Гаврилова Дончева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800055110
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Македония" 2, ет. 2, ап. 2
Телефон: (0888) 672615
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.10.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №К-2 / 01.1.1900 г.

Печат   Имейл