Пена Димитрова Тотева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500031710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 2Б
Телефон: (02) 9866628
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.10.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №8 / 30.6.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1300 / 04.8.1982 г.

Печат   Имейл