Паша Радкова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000434910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Стефан Караджа" №2, ет. 2
Телефон: (02) 9804046
Факс: (02) 9817414
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 18.12.2007 г.

Печат   Имейл