Паула Владимирова Михайлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300072610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 4, офис 428
Телефон: (02) 9376868
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.2.1984 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №1 / 27.1.1984 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-222 / 27.1.1984 г.

Печат   Имейл