fbpx

Парашкева Кирилова Попхристова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000050010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" 98, ет. 4, ап. 9
Телефон: (02) 9865236
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.4.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №3 / 05.3.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №493 / 10.3.1980 г.