Параскева Георгиева Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500363910
Колегия: София
Адрес: 1359; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-4", бл. 404, вх. В, ет. 8, ап. 63
Телефон: (02) 257719
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 12.10.1995 г.

Печат   Имейл